• Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Duurzaam Amstelveen: de toekomst is nu

Het college van B en W stelt de raad voor om in te stemmen met de nieuwe aanpak Duurzaamheid. De gemeente wil een omslag van duurzaamheidbeleid naar duurzaam beleid. Duurzaamheid is meer dan luchtkwaliteit en energiebesparing. Het is in de volle breedte van gemeentelijk beleid rekening houden met volgende generaties.

Lees meer